I don't wanna be down

İlayda İzmir. Hiç susmadan konuşabilirim. 32 diş gülmek tabirinin canlı örneğiyim. Siyah gözlü kimse yok diyenlere inat varım ben. Soyadım çok ayıp içerikli."Eee, ne olacak şimdi ha?"

herkesebendenkahve:

herkesebendenkahve:

unutulmıcaksın reyiz

BEYLER BAKTIKCA GULUYORUM AQ

(via pembevosvosum)

moondies:

Aşıkerkeğinşapşikleşmedurumu.

(via ispanaklikakao)

spork:

when there’s a group of your friends hanging out and youre like trying to join the conversation but dont know howimage

(via kareldolgun)

musluksuyuu:

Vereceksiiinnn :D:D:D:S:DS:D:S:D:S:DS::DS:

(via musluksuyuu)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter