I don't wanna be down

İlayda İzmir. Hiç susmadan konuşabilirim. 32 diş gülmek tabirinin canlı örneğiyim. Siyah gözlü kimse yok diyenlere inat varım ben. Soyadım çok ayıp içerikli."Eee, ne olacak şimdi ha?"

feedbacktr:

Gerçekler Acıdır, Rambo Atleti Giyene Acınır!..

(via evrendenkacis)

Ya ben buna niye bu kadar güldüm dfjgdjfgdjfg 

(Source: otobusbiletii, via umursamayanhatun)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter