I don't wanna be down

İlayda İzmir. Hiç susmadan konuşabilirim. 32 diş gülmek tabirinin canlı örneğiyim. Siyah gözlü kimse yok diyenlere inat varım ben. Soyadım çok ayıp içerikli."Eee, ne olacak şimdi ha?"

oglak-kizi:

Şu sıralar tek eğlencem Nurella <3

(via sacmainsanus)

bus-a-looey:

BEST FRIENDS WEAR EACH OTHER ON THEIR FEET.

(via sacmainsanus)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter